Oxalaryd_01_dsc0247_fixad.jpg

Oxalaryd Roxa konsult - Utveckling Roxa underhållning Kontakt
Konsultprofil Rolf Oxalaryd Utvärderingar Utveckla relationer

Utvärderingar - återkopplingar från utvecklingsuppdrag

 • "Rolf har under en period jobbat tillsammans med oss på VIVA. Med hjälp av Rolf har vi förtydligat våra förväntningar på varandra, stakat ut vår gemensamma väg mot målet och utvecklat vår interna kommunikation. Med stor hjälp av Rolfs förmåga att skapa struktur, bidra med kloka reflektioner, tillämpa värdefulla verktyg och hålla tråden har vi utvecklats som grupp, som organisation och även på ett individuellt plan. Rolfs okomplicerade sätt och goda förmåga att bygga förtroendefulla relationer har hjälpt oss att föra öppna samtal i nödvändiga frågor." Elin Salomonsson, Verksamhetsutvecklare, VIVA Resurs
 • "Upplägg & genomförande har fungerat mycket bra, aktiviteterna har varit konkreta och enkla att följa upp. Engagemanget från både Rolf & Previa har varit stort och en förutsättning för att lyckas med detta projekt. Ett stort tack för ett mycket väl genomfört projekt". /Distriktschef Kjell Björklund, PostNord

 

 • När vi i planeringen för vårt stora personalevent i december, sökte en medmoderator, föll valet på

  Rolf. Det visade sig vara ett riktigt lyckokast. Rolf och vår interna moderator, vår

  kommunikationschef, klickade direkt och skapade en inramning till eventet som var inspirerande, varmt,spännande och mycket roligt. Rolf är i sin profession både jordnära och visionär. Han var tydlig, lyhörd och ödmjuk i de förberedande diskussionerna med ledningsgruppen i vad de ville få fram under dagarna. Rolf har en unik förmåga att möta människor! Rolf blev snabbt en av oss och lärde sig snabbt vad som kännetecknar vår verksamhet och vår dryga

  50-åriga historia. I arbetet med att ta fram själva scenprogrammet, imponerades vi framför allt av Rolfs förmåga att anpassa sig till ständigt nya förutsättningar och att sätta sig in i nya saker och situationer.

  Cecilia Blom-Hesselgren, Kommunikationschef, Bilprovningen

  Mia Söderströ, VD-assistent, Bilprovningen

 • "Återigen, ett stort, stort tack för din insats under Lyftetdagarna". /VD Benny Örnerfors Bilprovningen

 

 • "Massor av tack för ditt stora engagemang när du pedagogiskt redovisade vårt SDI resultat. Ditt sätt som ledare får oss deltagare känna oss sedda och viktiga" Ann-Cahtrine Månsson
 • "Jag är mycket nöjd med Rolfs engagemang, drivkraft och intresse. Både i förberedelse-arbetet och vid genomförandet." /Försäljningschef Eia Almberger, PostNord
 • "Mycket bra engagemang & tips. Har sett till att vi hållit den inslagna vägen. Coachar oss i arbetet. STOR STJÄRNA!" /Utdelningschef Anette
 • "Engagemanget har varit jättebra. Vi har gjort klara framsteg i samverkansgruppen."/UtdelningsC Lars Norberg, PostNord
 • "Tack för ditt bidrag - du har skapat bra förutsättning för feedback och gett oss verktyg att hantera detta! Det har varit mycket bra dagar för hela ledningsgruppen! Stort tack ännu en gång! " /Distiriktschef Doville Radzevicuite, PostNord
 • "Rolf är ett proffs. Han delar alltid med sig av sina kunskaper, ger mycket inspiration och idéer."  /Koncernledning Personal Agneta Jensen, PostNord

I ca ett 50-tal uppdrag i Posten som har utvärderats på en skala från 1 till 5 (5 är bäst).

 

Rolf har ett genomsnittsvärde på 4,7.