Oxalaryd_01_dsc0247_fixad.jpg

Oxalaryd Roxa konsult - Utveckling Roxa underhållning Kontakt
Magikommunikation Barntrolleri Event Inspiration

Magikommunikation

Magikommunikation - vad är det? Kommunikation med magins hjälp och Roxa underhållning/Rolf Oxalaryd.

Magikommunikation är ett koncept som t.ex. hjälper dig och ditt företag att vid en konferens eller liknande avsluta dagen med att poängtera/repetera det som har sagts på ett lustfyllt sätt.

Det görs i formen av en magisk föreställning där budskapet vävs in.

För många blir det en minnesteknik att minnas budskapet.

Vill du komma i kontakt för att diskutera

upplägg >> kontakt

Vad säger publiken om

Magikommunikation (utvärdering) >>

Vad står det om MAGI och KOMMUNIKATION I Wikipedia:

MAGI är en verklighetsuppfattning grundad i övertygelsen om att människan kan påverka den fysiska världen genom kontakt med övernaturliga makter. Magi handlar enligt moderna magiker om att med "tankens kraft" uppnå vissa mål.

KOMMUNIKATON är en process för att överföra informationen från en punkt till en annan. Vanligtvis ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. Deltagarna har ofta någon slags överenskommelse om vad målet för eller orsaken till kommunikationen är.